• RSS
 • Delicious
 • Digg
 • Facebook
 • Twitter
 • Linkedin

Najciekawsze wpisy:

rp_ekonomia34.jpg

Cykl koniunkturalny

Periodycznie powtarzające się długookresowe wahania podstawowych wielkości gospodarczych: produkcji, zatrudnienia, ...

 • rp_praca14.png

  Zaniżanie dochodów w restauracjach

  Zaniżanie dochodów w restauracjach to prawdziwa plaga we Włoszech, Francji, a także w Polsce. Urzędu Skarbowe w Polsce na razie nie interesują się tym procederem, jednakże na Zachodzie tak zwane ...

 • rp_praca2.jpg

  Restauracja w małej miejscowości

  Małe miejscowości to miejsca, w których rynek gastronomiczny jest specyficzny. Po pierwsze, w takich miejscach zwykle jest już w obecnych czasach przesycenie restauracjami. Oznacza to, że każda kolejna osoba wpadająca ...

 • rp_kredyty3.jpg

  Depozyty czekowe

  Banki zdobywają fundusze w drodze emisji (sprzedaży) zobowiązań (pasywów), które są z tego powodu nazywane również źródłami funduszy. Fundusze zgromadzone przez emisję zobowiązań są przeznaczane na zakup dochodowych aktywów. Depozyty ...

 • rp_ekonomia33.jpg

  Definicja fed to ml

  Najwęższa definicja pieniądza ustalona przez Fed to Ml, która odpowiada definicji proponowanej przez podejście teoretyczne i obejmuje gotówkę, wkłady na rachunkach czekowych oraz czeki podróżnicze. Aktywa te są bezsprzecznie pieniądzem, ...

rp_praca14.png

Zaniżanie dochodów w restauracjach to prawdziwa plaga we Włoszech, Francji, a także w Polsce. Urzędu Skarbowe w Polsce na razie nie interesują się tym procederem, jednakże na Zachodzie tak zwane gwardie finansowe coraz chętniej sięgają po niestandardowe sposoby na uzyskanie rzetelnych informacji o realnym dochodzie restauracji. Oceni się na przykład ile serwetek i obrusów zostało  [ Read More ]

rp_kredyty3.jpg

Banki zdobywają fundusze w drodze emisji (sprzedaży) zobowiązań (pasywów), które są z tego powodu nazywane również źródłami funduszy. Fundusze zgromadzone przez emisję zobowiązań są przeznaczane na zakup dochodowych aktywów. Depozyty czekowe są to rachunki bankowe, które pozwalają właścicielowi rachunku wystawiać czeki na rzecz osób trzecich. Depozyty czekowe obejmują wszystkie rodzaje rachunków, w ciężar których można  [ Read More ]

rp_ekonomia13.jpg

Istnieje kilka sposobów, aby się przekonać, dlaczego deficyt prowadzi do zwiększenia bazy monetarnej, jeśli zasoby obligacji rządowych należących do społeczeństwa nie wzrosną. Najprostszy przypadek zachodzi wówczas, kiedy rządowy departament skarbu ma prawne możliwości emisji gotówki na pokrycie deficytu. Finansowanie deficytu jest wtedy bardzo nieskomplikowane: rząd po prostu płaci za wydatki przekraczające jego przychody nową gotówką  [ Read More ]

rp_praca7.jpg

Po zapoznaniu się z zaletami pieniądza elektronicznego mógłbyś dojść do wniosku, że szybko staniemy się społeczeństwem bezgotówkowym, w którym wszystkie płatności będą dokonywane elektronicznie. Prawdziwie bezgotówkowa społeczność prawdopodobnie nie jest tak blisko. Rzeczywiście, prognozy społeczeństwa bezgotówkowego pojawiają się już od dwudziestu lat, jednak żadna z nich jeszcze się nie spełniła. Na przykład, w 1975 r.  [ Read More ]

rp_kredyty20.jpg

W okresie recesji 1990-1991 i w roku następnym rynek kredytowy przeżywał spadek, niemający precedensu od czasu II wojny światowej. Wielu ekonomistów i polityków twierdziło, że był to okres „kryzysu kredytowego”, podczas którego kredyty były trudno dostępne, w wyniku czego aktywność gospodarcza w latach 1990-1992 bardzo spadła. Czy zahamowanie ekspansji kredytowej było przejawem kryzysu, a jeśli  [ Read More ]

rp_ekonomia34.jpg

Periodycznie powtarzające się długookresowe wahania podstawowych wielkości gospodarczych: produkcji, zatrudnienia, kredytu i cen. Wahania koniunkturalne różnią się od innych rodzajów wahań wielkości gospodarczych, chociaż mogą wpływać na ich przebieg i podlegają ich wpływowi. Poza wahaniami cyklicznymi rozróżnia się wahania sezonowe w ramach roku, wynikające ze zmian pór roku j warunków naturalnych, oraz zmiany przypadkowe, nie  [ Read More ]